nowe zd

NAWET 100 KM ZASIĘGU
W CENIE FILIŻANKI KAWY*

3,7 zł + VAT za 100 km; taryfa G12 nocna to dla miasta Krakowa 0,27 zł + VAT za 1 kWh. Mnożąc to przez zużycie ZD na 100 km - około 13,7 kWh - otrzymujemy koszt około 3,7 zł + VAT za 100 km; podana wartość jest orientacyjna i może się różnić w zależności od posiadanej taryfy.

equation d2s

wzór mikromobilności

ładowanie ze zwykłego gniazdka
zużycie paliwa 0l/100km

nowe zd

tyle ile potrzebujesz
nie mniej, nie więcej

prosto, sprytnie i oszczędnie

Mniej znaczy więcej

Pierwszy łatwo dostępny elektryczny mikrosamochód na rynku. Idealny do miasta i dla miasta. Prosty, sprytny i oszczędny.

icon
Jedziesz miejskim
buspasem
icon
Ładujesz z domowego
gniazdka
icon
Parkujesz w miejskiej
strefie za darmo
icon
Płacisz tylko 3,7 zł +VAT
za 100 km jazdy

Umów się na jazdę próbną

consultant

Jesteś tutaj nieprzypadkowo, prawda? Czuję, że łączy nas wspólna sympatia do mikromobilności.

Mateusz Wiślański, COO
colors line

Spotkajmy się w salonie i przetestujmy razem ZD D2S

WYBIERZ MIASTO

Imię

Nazwisko

Email

Numer telefonu

Dziękujemy za zainteresowanie w 100% elektrycznym mikrosamochodem D2S. Skontaktujemy się niezwłocznie, aby ustalić szczegóły jazdy próbnej. Do usłyszenia!

Twoje dane są bezpieczne i są nam potrzebne wyłącznie do zorganizowania jazdy próbnej. Nie wykorzystamy ich do żadnych innych celów.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EVP Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków (dalej zwana Administratorem).
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail: iod@holding1.pl.
  3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy) będą wykorzystywane w celu odbycia jazdy testowej na podstawie RODO art. 6 ust.1 lit.b a po jej zakończeniu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (RODO art. 6 ust.1 lit.f). Dane są niezbędne do obycia jazdy testowej lub użyczenia samochodu do jazdy testowej. Dane będą przetwarzane do momentu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zgodnie z obowiązującym prawem do przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
  5. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT, marketingu, pośrednictwa w sprzedaży w imieniu i na swoją rzecz.