equation d2s

wzór mikromobilności

ładowanie ze zwykłego gniazdka
zużycie paliwa 0l/100km

Mikromobilność

Światowy trend, w którym dopasowujemy środki transportu do potrzeb miast, ich mieszkańców i struktury. Mikromobilność to odpowiedź na ich potrzeby, a także wyjście naprzeciw potrzebom zrównoważonego transportu. Mikromobilność to także odpowiedź na wprowadzoną w Polsce ustawę o elektromobilności.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zrównoważonego transportu oraz wprowadzonej ustawie o elektromobilności, spółka Electric Vehicles Poland (EVP) prezentuje pierwszy na polskim rynku, elektryczny mikrosamochód ZD D2S.

Mikroprzestrzeń
niewielkie rozmiary w przestrzeni publicznej, ekologiczność, energooszczędność, mniej korków i mniejsze zużycie energii
Mikrokoszty
bardzo niskie koszty eksploatacji oraz zakupu pojazdu tego typu w przyszłości
Mikropodróżowanie
wydajny sposób na krótkie podróże, najlepsze rozwiązanie dla nowoczesnego transportu miejskiego oraz dbałości o środowisko i czystość powietrza

*Zasięg NEDC; rzeczywisty zasięg może się różnić w zależności od czynników takich jak: warunki pogodowe, styl jazdy, ukształtowanie terenu, natężenie ruchu oraz temperatura otoczenia. Testy przeprowadzone na terenie Europy wykazują, iż średnie zasięgi kształtują się w zakresie od 120 do 180 km; część kierowców osiąga zasięgi przewyższające 210 km.
**dane z Warszawskiego Badania Ruchu
***raport portalu korkowo.pl, 2015r.

Ułatwiona jazda i parkowanie

  • oszczędność czasu i mniej miejsca
    potrzebnego do zaparkowania

  • buspasy dostępne dla samochodów
    elektrycznych

  • możliwość bezpłatnego wjazdu do
    powstających stref czystego transportu

  • brak opłat za parkowanie

Wpływ podróżowania samochodem na jakość
powietrza w Polsce*

Główne źródła zanieczyszczeń powietrza spowodowane transportem samochodowym:

32%

Emisja tlenków azotu

13%

Emisja pyłu PM2,5

8,7%

Emisja pyłu PM10

5,5%

Benzo(a)piren

Udział samochodów w emisji zanieczyszczeń jest o wiele większy na obszarach o dużym natężeniu ruchu.
Przykładowo w Warszawie transport drogowy odpowiada za 40% emisji PM10, 20% – PM2,5 oraz 15%. benzo(a)pirenu.

5% wszystkich zanieczyszczeń powietrza, czyli tyle samo co przemysł powoduje transport samochodowy.

*Źródło: Projekt „Tworzymy atmosferę” sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej