masz pytania?

Skorzystaj z poniższego formularza lub zadzwoń jeśli preferujesz kontakt telefoniczny!

logo

Centrala

SIEDZIBA

Electric Vehicles Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

30-403 Kraków

ul. Rzemieślnicza 26

NIP: 6793170348

KRS: 0000735357

CENTRALA

Electric Vehicles Poland

B4B Bonarka 4 Business

30-644 Kraków

ul. Puszkarska 7F budynek A

(+48) 123 000 050

(+48) 123 000 050

sprzedaż hurtowa oraz współpraca z firmami:

zapytania ogólne:

Dziękujemy za zainteresowanie w 100% elektrycznym mikrosamochodem D2S. Skontaktujemy się niezwłocznie i z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie. Do usłyszenia!

WYBIERZ MIASTO

Imię

Nazwisko

Email

Telefon

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EVP Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków (dalej zwana Administratorem).
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail: iod@holding1.pl.
  3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy) będą wykorzystywane w celu odbycia jazdy testowej na podstawie RODO art. 6 ust.1 lit.b a po jej zakończeniu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (RODO art. 6 ust.1 lit.f). Dane są niezbędne do obycia jazdy testowej lub użyczenia samochodu do jazdy testowej. Dane będą przetwarzane do momentu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zgodnie z obowiązującym prawem do przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
  5. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT, marketingu, pośrednictwa w sprzedaży w imieniu i na swoją rzecz.